ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ

อโรคยา ปรมาลาภา ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ? ท่านเข้าใจว่าอย่างไร

+6 โหวต
38 ผู้ชม

ก.เป็นโรคทางกาย

ข.เป็นโรคทางใจ

ค.เป็นโรคทางกายและใจ

ง.ถูกทุกข้อ

.....................................................................

2 สิงหาคม 57  ยังไงนี่ ไม่มีใครเลือก ข้อ ข.เลย crying

ถูกถาม Aug 1, 2014 ใน ศาสนา โดย Miscellanous (129,060 คะแนน)
ถูกแก้ไข Aug 2, 2014 โดย Miscellanous

Please log in or register to answer this question.

5 คำตอบ

+4 โหวต
ก.ไก่ชัวร์ครับ...
ถูกตอบแล้ว Aug 1, 2014 โดย Cmajer7 (255,630 คะแนน)
+3 โหวต
ค. เป็นโรคทางกายและใจ ค่ะ

โรคเกิดขึ้นได้ 2ทาง คือ ทางกายคือโรคต่างๆที่เข้ามาเบียดเบียน

                               ทางใจคือ โลภ โกรธ หลง

แต่ถ้าตามที่พระพุทธองค์ท่านได้กล่าวไว้ว่า อโรคยา ปรมาลาภา นั้น

น่าจะกล่าวถึง "โรคทางใจ" ค่ะ
ถูกตอบแล้ว Aug 1, 2014 โดย ปลายทางแห่งฝัน (101,820 คะแนน)
ข้อ ข. คือทางพ้นทุกข์ เมื่อไร้โรคที่เกิดขึ้นที่ใจ ย่อมเป็นลาภอันประเสริฐค่ะ
แต่ถ้าถามตามความรู้สึกของผู้ยังเพียรอยู่ จะตอบข้อ ค. ค่ะ
+2 โหวต
เข้าใจว่าเป็นข้อ ค. ครับ

ลาภอันประเสริฐนั้น คือ การไม่ป่วยทั้งกายและใจ
ถูกตอบแล้ว Aug 2, 2014 โดย ครูแก่ (781,730 คะแนน)
+2 โหวต
ข้อ. ง.
ถูกตอบแล้ว Aug 2, 2014 โดย Pa-Mok (891,100 คะแนน)
+2 โหวต
ร่างกายที่แข็งแรงย่อมก่อสุข ผู้มีโรคเบียดเบียนถือเป็นความทุกข์น่าเศร้าค่ะ
ถูกตอบแล้ว Aug 17, 2014 โดย Light (300,040 คะแนน)
...