ถ้าเด็กไทยเก่งภาษาอังกฤษจะมีผลดีในการเข้าประชาคมอาเซียนอย่างไร ?

Please log in or register to answer this question.

3 Answers

+1 vote
answered Aug 4, 2014 by Pa-Mok (893,290 points)
selected Aug 4, 2014 by ครูแก่
 
Best answer
ในแง่ของการศึกษา...จะได้รับการแลกเปลี่ยนความรู้ในระบบการเรียน  และในด้านต่างๆ ซึ่งกันและกัน.

 ในแง่ของเศรษฐกิจ...จะมีส่วนทําให้เศรษฐกิจของประเทศคล่องตัวขึ้น รู้ทัน+ไม่เสียเปรียบดุลการค้า.

  แต่....แต่....ณ.เวลาขณะนี้  ภาษาไทย  ซึ่งเป็นภาษาของตัวเองแท้ๆ  ยังเขียนผิด-สะกดผิด  แม้กระทั่งการคัดลายมือภาษาไทย  ในวันภาษาไทยแห่งชาติ  ยังแพ้ เด็ก พม่าเลย  แล้วจะเอาหน้าไปไว้ทางไหนดี ?
+3 votes
answered Aug 1, 2014 by Jasmine (236,630 points)

ทำให้เด็กไทยมีศักยภาพเพียงพอในการแข่งขันระดับอาเซียนเมื่อมาถึงแต่นักเรียน นักศึกษาไทย ยังมีพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษที่ต่ำกว่าเกณฑ์ คะ

+3 votes
answered Aug 1, 2014 by Cmajer7 (255,630 points)
ก็ดีครับจะได้สื่อสารแบบสะดวกและจะเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศได้ครับ...
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...