คุณอดกลั้นได้แค่ไหน กับการไม่พลั้งปากต่อว่าใคร รวมทั้งให้อภัยพวกเค้าค่ะ

+5 votes
64 views
asked Aug 1, 2014 in คำถามอื่น ๆ by CallMe_JK (375,980 points)
........................................

ช่วงนี้มีหลายเรื่องที่มายั่วยุให้เราโกรธ ให้เราต้องด่า

โดยเฉพาะจากคนในโลกออนไลน์ที่เราไม่รู้จัก แต่เราก็คิดหลายวัน กว่าจะให้อภัยเค้าได้ แล้วคุณหล่ะ ลองเล่าให้ฟังบ้างสิคะ

Please log in or register to answer this question.

5 Answers

+5 votes
answered Aug 1, 2014 by phattrasaya (65,370 points)
selected Aug 4, 2014 by CallMe_JK
 
Best answer
ถ้าเป็นเมื่อก่อนเราก็ทนไม่ค่อยได้ค่ะ แต่เดี๋ยวนี้เราพยายามแล้วที่จะอดทน(จนถึงที่สุด)ถ้าเค้าทำไม่ดีกะเราแล้วเค้าจะได้ดีก็ปล่อยเค้าทำไปดิ เราไม่เชื่อหรอกว่าเค้าจะไม่ต้องรับเวรกรรมที่เค้าทำไว้ เพียงแค่ ผู้ร้ายตายตอนจบ แต่ กว่าจะถึงตอนจบคนดีก็ตายเกือบหมดเพราะผู้ร้ายคนนี้ละ
commented Aug 4, 2014 by CallMe_JK (375,980 points)
จริงค่ะ ตอบได้เป็นโลกแห่งความจริงดีนะคะ และจับต้องได้ไม่ใช่ มองแต่ด้านดี พุดดี แล้วก็บอกคนอื่น แต่ตัวคนบอกทำไมไ่ด้ ชอบคำตอบคุณดีค่ะ และชื่นชมกระบวนการคิดของคุณ
+4 votes
answered Aug 1, 2014 by ครูแก่ (783,100 points)
อดกลั้นได้เพราะไม่ถือสาครับ

โดยเฉพาะคนในโลกออนไลน์ ซึ่งจะไม่พูดและทำเหมือนคนในโลกจริง

เมื่อเรารู้แล้วว่าเขาเป็นอย่างไร

เราก็จะเข้าใจเขา

ก็เลยไม่เหลืออะไรให้ต้องอดกลั้น

สบายๆ ดีกว่าไหมครับคุณเกด
commented Aug 4, 2014 by CallMe_JK (375,980 points)
จริงด้วยค่ะ
+4 votes
answered Aug 1, 2014 by Light (300,040 points)
ปัจจุบันปล่อยวางได้มากแล้ว...Life is too short  to waste time hating anyone.

ปล่อยให้เป็นตามกรรม กรรมใครกรรมมันค่ะ  ใครทำกรรมใดสุดท้ายย่อมเป็นทายาทแห่งกรรมนั้น

ทำชีวิตเราและครอบครัวให้มีความสุข
commented Aug 4, 2014 by CallMe_JK (375,980 points)
จริงค่ะ กรรมใครกรรมมัน
+4 votes
answered Aug 1, 2014 by Cmajer7 (255,630 points)
ส่วนตัวจะปล่อยวางครับเพราะคำพูดหรือความรู้สึกต่างๆเป็นของไม่เท่ียงพูดออกไปแล้วก็จบไปจะหาแก่นสารไม่มีในคำพูดเหล่าน้ันแล้วเร่ืองอะไรท่ีจะเก็บเอาความรู้สึกน้ันมาขบคิดซึ่งจะบ่ันทอนจิตใจเราปล่าวๆสู้ทำใจปล่อยวางทำใจให้โล่งโปร่งสบายดีสุดครับ...
commented Aug 4, 2014 by CallMe_JK (375,980 points)
ดีค่ะ
+1 vote
answered Nov 23, 2017 by Pa-Mok (892,710 points)

อูย.. ป๋มน่ะใจเย็นมากๆ  เหมือนนํ้าลวกไก่.

ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...