เหตุผลส่วนใหญ่ที่ทำให้คน 2 คนเลิกคบกัน แยกทางกัน คุณคิดว่าด้วยเหตุผลใด ? เพราะว่าอะไร

+8 votes
87 views
asked Jul 28, 2014 in คำถามอื่น ๆ by super_hero (42,010 points)
1. เป็นเพราะว่าเขาหรือเธอดีจนเกินไป

2. เมื่อเขาและเธอพบเจอคนใหม่ที่ดีกว่า รวยกว่า สวยกว่า หล่อกว่า

3. เมื่อการใช้ชีวิต วิถีชีวิต เข้ากันไม่ได้ ไปด้วยกันไม่ได้

4. เมื่อพ่อ แม่ พี่น้อง รับไม่ได้ ยอมรับไม่ได้

5. เมื่อฐานะ สถานะ ของคน 2 คนแตกต่างกันมาก

6. อายุ ความคิด ทัศนะคติ ปรับเข้าหากันไม่ได้

7. อื่นๆ

 

ขอขอบคุณทุกคำตอบที่ดีครับ

Please log in or register to answer this question.

6 Answers

+4 votes
answered Jul 28, 2014 by ปลายทางแห่งฝัน (101,820 points)
เราว่า 3, 4 กับ 6 สำคัญมากค่ะ

บางครั้งแค่ความรักไม่สามารถประคองกันให้ตลอดรอดฝั่งได้

หากมีปัจจัยตามที่กล่าวเข้ามากระตุ้นมากเกินไป

และคนหนึ่งคนใดไหวเอน คลอนแคลน ไม่มั่นคง

ปัญหาต่างๆจะเกิดขึ้นมา จากน้อยและมากขึ้นไปเรื่อยๆ

ทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกัน เมื่อทะเลาะกันบ่อยๆจะเหนื่อยและเบื่อหน่ายกันขึ้นมา

จนทำให้ไปถึงขั้นแตกร้าวและเลิกลากันไปค่ะ
+5 votes
answered Jul 28, 2014 by Cmajer7 (255,670 points)
สิ่งท่ีทำให้คนเราเลิกรากันมีหลายเหตุหลายปัจจัยมากซ่ึงก็ต่างกันไปของแต่ละคนท่ีว่ามาก็แทบทุกข้อเป็นไปได้หมดอยู่ท่ีว่าคุณ.ผม.และเพ่ือนร่วมโลกท้ังหลายน้ันจะอยู่ในเหตุการณ์ใดแบบไหนอย่างไรซ่ึงต่างกันครับ...
+4 votes
answered Jul 28, 2014 by Jasmine (236,650 points)
ถูกทุกข้อคะ
+3 votes
answered Jul 28, 2014 by ging halai (64,730 points)
เราว่าทุกข้อที่ทำให้เกิดสาเหตุความขัดแย้งที่ทำให้คนสองคนเลิกกันค่ะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลด้วยค่ะ
+3 votes
answered Jul 28, 2014 by ครูแก่ (790,650 points)
ทุกข้อล้วนเป็นสาเหตุได้จริงๆ ครับ

แล้วแต่ว่าคู่ไหนจะเจอกับอะไรมากกว่าเท่านั้นเอง
0 votes
answered Nov 9, 2019 by Pa-Mok (912,650 points)

อื่นๆ คือ บุคคลที่สาม เป็นต้นเหตุ

และ. และ. และ

ระหว่างบุคคลสองคน  ที่คนใด คนหนึ่ง เป็น  >  LBGT.

ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...