ทําไม ? ต้องมีการ > บวชหน้าไฟ.< ใครได้บุญ ? เป็นประเพณีรึเปล่า ?

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

+3 votes
answered Jul 25, 2014 by admin (53,010 points)
น่าจะเป็นความเชื่อครับ ว่าผู้ล่วงลับจะได้บุญจากการบวชของลูกหลานที่บวชให้เลยทำต่อๆ กันมา
commented Jul 25, 2014 by Pa-Mok (912,600 points)
ขอบคุณครับ.  
เพราะบางงานศพก็มีการบวช  แต่บางงานก็ไม่มี  และที่บวชส่วนมากจะเป็นตามต่างจังหวัด.
+2 votes
answered Jul 25, 2014 by ครูแก่ (790,650 points)
edited Jul 25, 2014 by ครูแก่
บวชเพื่อให้ผู้ตายได้จับชายผ้าเหลืองเพื่อขึ้นสู่สรวงสวรรค์

เป็นความเชื่อของพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ครับ

จนเรียกว่า "ประเพณี" ได้

เพราะเมื่อมีใครในครอบครัววายชนม์

คนในครอบครัวนั้นจะบวชให้ในงาน

เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

 

อ้างอิง

ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...